Mária Žondová

Zakladateľka a výkonná riaditeľka

Láska k divadlu a možnosť vplývať výchovne prostredníctvom divadelných hier na diváka sa stali pre ňu osudnými a zo sveta biznisu sa pobrala do sveta umenia. Svoje skúsenosti využíva aj v umeleckom kolektíve svojich hercov, ktorých vedie k zodpovednej práci a prístupu, vďaka čomu napreduje chod divadla stále vpred. Jej motto: divadlo je o iniciatívnej práci všetkých členov!

mz mz