Oliver Urda

Oliver je talentovaným členom nášho divadla, ktorý sa venuje umeniu s radosťou. Neustále na sebe pracuje a zdokonaľuje sa. Výsledok jeho práce si môžete pozrieť v rozprávkach Cisárove nové šaty, O zlatej rybke  a vo večernom titule AUTO s podtitulom „Jak śe može običajni šuster dostac do parlamentu?“.